loader

Cleangreder (Separator krzemianów i piasku)

Cleangreder (Separator krzemianów i piasku)

Cleangreder  jest specjalnie zaprojektowany do czyszczenia trocin z krzemiamów, piasku oraz innych, większych elementów. Materiał skierowany jest do specjalnych grodzi, dzięki przeciwprądowemu przepływowi powietrza uderza o grodzie, co powoduje separację piasku oraz krzemianów od trocin. Ciała obce, ze względu na swój ciężar właściwy spadają grawitacyjnie na dół, gdzie gromadzone są w specjalnym zbiorniku. Czyste trociny są zasysane i trafiają na linię pelletowania. .

Korzyści z zastosowania separatora:

Oprócz poprawy jakości swojego pelletu ze względu na brak materiałów zanieczyszczających, urządzenie  pozwala zwiększyć znacząco trwałość użytkową rolek oraz matryc, ponieważ zostaje wyeliminowane ścieranie spowodowane przez piasek obecny w surowcu,  który powoduje szybsze zużycie.

CZY CHCESZ WIĘCEJ WIEDZIEĆ O NASZYCH LINIACH DO PRODUKCJI PELLETU?

[recaptcha]