loader

Multicikoni

Multicikoni

Multiciklon postavljen između Vašeg kotla i bubanj sušare, izričito je projektovan  i dizajniran za separaciju gravimetričkim metodom kompletnog pepela prisutnog u dimu/vazuhu koji prolazi kroz Vaša postrojenja za sušenje.

Tim sitemom pepeo ne ulazi u sušaru, izbjegavajući na taj način prljanje i potamljivanje vašeg peleta.

Postotak pepea u Vašem peletu snižiti će se oko 0,2%, čime se omogućuje povećanje prodajne cijene Vašeg proizvoda.

Poboljšanja upotrebom Multi Ciklona:
Spuštanje količine pepela, takođe Vaš pelet neće više stvarati neugodni klinker na gorioniku peći, čime ćete ukloniti kontestacije od strane Vaših klijenta.

ŽELIŠ SAZNATI VIŠE O NAŠIM LINIJAMA ZA PROIZVODNJU PELETA?

[recaptcha]